Klasyfikacja indywidualna

Tytuły laureata konkursu otrzymali:

  I miejsce

  Paszko Patryk (ZSP Nr 1 Bartoszyce)

  II miejsce

  Gackiewicz Arkadziusz (ZSEiI Giżycko)

  III miejsce

  Zabielski Rafał (ZSM CKP nr 2 Białystok)

  wyróżnienia:

 • Pietruczuk Dawid (ZSM CKP nr 2 Białystok)
 • Gągol Andrzej (ZSM Elbląg)
 • Hadziewicz Mateusz (ZSM Elbląg)

Klasyfikacja drużynowa

Wyniki oficjalnej klasyfikacji drużynowej, do której wliczała się suma punktów szkoły z testu wielokrotnego wyboru oraz symulacji komputerowej. Kolejność była następująca:

1. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

Już po raz V młodzi mechatronicy mieli okazję do prezentacji swoich umiejętności, do rywalizacji i walki o tytuły laureatów Wojewódzkiego Otwartego Konkursu Mechatronicznego.

W tegorocznej edycji, której finał odbył się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w Katedrze Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wzięli udział uczniowie z 9 szkół z 2 województw:

warmińsko-mazurskiego (5 szkół)
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
podlaskiego (4 szkoły)
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
 • Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Przedmiotem oceny była wiedza i umiejętności uczniów z zakresu działania urządzeń i systemów mechatronicznych, ich elementów i podzespołów oraz konstruowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych w obszarze pneumatyki, elektropneumatyki, sensoryki i sterowania programowalnego. Reprezentanci szkół wyłonieni w eliminacjach szkolnych przystąpili do 3-etapowego Konkursu:

 1. etap pisemny (30 pytań)
 2. symulacja komputerowa z dziedziny sterowania elektropneumatycznego
 3. etap praktyczny - projekt, zaprogramowanie i uruchomienie układu mechatronicznego z wykorzystaniem sterownika PLC)
Po dwóch pierwszych etapach ustalana została klasyfikacje drużynowa oraz sześciu laureatów Konkursu, których kolejność została ustalona w etapie trzecim.

Organizatorzy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Powiat Bartoszycki

Komitet Organizacyjny Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego tworzą:
 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - kierownik Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Dr inż. Piotr Drogosz - adiunkt w Katedrze Mechatroniki
 3. mgr Małgorzata Kozieł - koordynator konkursu
 4. mgr inż. Zbigniew Murawski, nauczyciel, doradca metodyczny
Rada Programowa:
 1. Prof. dr hab. inż. Janusz Piechocki - dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM
 2. mgr Grażyna Przasnyska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
 3. mgr inż. Jan Chojecki - prezes Oddziału Olsztyńskiego NOT
 4. mgr inż. Wiesław Stankiewicz - prezes Oddziału Olsztyńskiego SEP
Patronat:
UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE
KURATORIUM OŚWIATY W OLSZTYNIE
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA W OLSZTYNIE
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH W OLSZTYNIE

Idea Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego zrodziła się w 2006 r., kiedy odbyła się ostatnia edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mechatronicznego. Pomysłodawcą i inicjatorem podobnego konkursu o zasięgu wojewódzkim był Zbigniew Murawski - nauczyciel mechatroniki z Bartoszyc. Pomysł ten zyskał sprzymierzeńca w osobie dr Danuty Oleksiak, konsultanta z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Dzięki nim oraz wsparciu dyrektora W-M ODN w Elblągu Ryszarda Wodzisławskiego a także dyrektora Powiatowego Zespołu Administracji Oświaty w Bartoszycach Krzysztofa Karólewskiego pierwsza edycja Konkursu odbyła się już w roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Bartoszycach.

Cele konkursu

 • propagowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności z zakresu mechatroniki oraz upowszechnienie w środowisku szkolnym nowoczesnych rozwiązań technicznych i nowoczesnych metod kształcenia
 • podniesienie poziomu efektywności kształcenia zawodowego poprzez kształtowanie umiejętności wytwarzania pomysłów rozwiązań technicznych oraz weryfikację tych pomysłów w praktyce

Struktura i przebieg konkursu

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap - eliminacje szkolne

Uczniowie szkół, które zgłoszą udział w konkursie:
 • rozwiązują zadania testowe przygotowane przez Organizatorów oraz nauczycieli szkół biorących udział w Konkursie (30 zadań wielokrotnego wyboru)
 • rozwiązują zadanie projektowe z zakresu sterowania elektropneumatycznego opracowane przez nauczycieli dla danej szkoły (symulacja komputerowa)
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie etapu szkolnego i sprawdzenie testów jest Szkolny Koordynator Konkursu, wytypowany przez Dyrektora Szkoły. Pięciu uczniów, którzy osiągną najwyższe wyniki na etapie szkolnym, będzie reprezentować szkołę w II etapie konkursu.

II etap - finał konkursu

W finale udział weźmie 5 uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają największą liczbę punktów w etapie I konkursu.
Eliminacje finałowe składać będą się z trzech części:
 1. test wyboru wielokrotnego (maks. liczba punktów - 30)
 2. zadanie projektowe z zakresu sterowania elektropneumatycznego - symulacja komputerowa (maks. liczba punktów - 5)
 3. część praktyczna, do której przystępują uczniowie mający najlepsze wyniki z części 1 i 2 (po 1 uczniu najlepszym z każdej szkoły - o ile uzyska min. 70% punktów ze średniej z pierwszej trójki, plus 2 najlepszych z pozostałych). Część praktyczna finału obejmuje projektowanie oraz montaż i uruchamianie układu mechatronicznego.
Uczestnicy części praktycznej otrzymują tytuł laureata konkursu.

Zobacz pełny regulamin Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego


Szkolni koordynatorzy konkursu

Od początku Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny współtworzą Szkolni Koordynatorzy (a zarazem opiekunowie uczniów), którzy są jednocześnie autorami zadań konkursowych.
Szkoła Imię i nazwisko e-mail
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych,
ul. Bałtycka 37A, Olsztyn
Grzegorz Strużyński struzynski@o2.pl
Zespół Szkół Mechanicznych,
ul. Komeńskiego 39, Elbląg
Jarosław Naliński nali1@vp.pl
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1,
ul. Limanowskiego 10, Bartoszyce
Marcin Kapturski maxikap@wp.pl
Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych,
ul. Mickiewicza 27, Giżycko
Andrzej Zieliński and.zielinski@wp.pl

Organizatorzy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Powiat Bartoszycki

Komitet Organizacyjny Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego tworzą:
 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - kierownik Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. Dr inż. Piotr Drogosz - adiunkt w Katedrze Mechatroniki
 3. mgr Małgorzata Kozieł - koordynator projektu "Mechatronika - zawód przyszłości edycja 2"
 4. mgr inż. Zbigniew Murawski, nauczyciel, koordynator projektu "Mechatronika - zawód przyszłości edycja 2" ds. technicznych i metodycznych
Patronat pedagogiczny objęło Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty.
Patronat objął również Rektor UWM w Olsztynie.

Przebieg

Tegoroczny finał odbył się 19 kwietnia w Katedrze Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

IV Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny realizowany był jako element projektu Powiatu Bartoszyckiego "Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)" (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku oraz po raz pierwszy uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku. W finale wojewódzkim każdą z wymienionych szkół reprezentowało 5 finalistów; łącznie było 25 uczestników finału.

Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego obejmował test wyboru wielokrotnego (etap pisemny), zadanie projektowe z zakresu sterowania elektropneumatycznego (symulacja komputerowa) oraz część praktyczną, do którejprzystępują uczniowie mający najlepsze wyniki w pierwszych dwóch etapach Konkursu. Część praktyczna finału obejmowała projektowanie oraz montaż i uruchamianie układu mechatronicznego zawierającego sterownik PLC.
Za przygotowanie sal i sprzętu do realizacji etapu finałowego konkursu odpowiedzialna była Katedra Mechatroniki UWM w Olsztynie oraz Powiat Bartoszycki (z jego ramienia - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach).

Komisję Konkursową finału Konkursu tworzyli pracownicy naukowi Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - przewodniczący
Dr inż. Piotr Drogosz
Dr inż. Michał Śmieja
Mgr inż. Miłosz Meus
Mgr Szymon Nitkiewicz
Mgr inż. Kamil Duda

Wyniki

Komisja Konkursowa poziom IV Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego oceniła jako bardzo wysoki. Szczególnie podkreślono wyższy niż w ubiegłym roku stopień umiejętności programowania sterowników PLC.

Klasyfikacja indywidualna

Tytuły laureata konkursu otrzymali:

  I miejsce

  Pękala Paweł (ZSM Elbląg)

  II miejsce

  Paszko Patryk (ZSP Nr 1 Bartoszyce)

  III miejsce

  Asman Paweł (ZSEiI Giżycko)

  wyróżnienia:

 • Masyk Adam (ZSP Nr 1 Bartoszyce)
 • Zabielski Rafał (ZSM CKP nr 2 Białystok)
 • Marzec Sebastiam (ZSEiT Olsztyn)
 • Kłębucki Marcin (ZSP Nr 1 Bartoszyce)

Warto dodać, że Paweł Pękala wygrał konkurs po raz drugi z rzędu.

Klasyfikacja drużynowa

Po raz pierwszy przeprowadzono oficjalną klasyfikację drużynową, do której wliczała się suma punktów szkoły z testy wielokrotnego wyboru. Kolejność była następująca:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach 102 p.
2. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu 101 p.
3. Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku 93 p.
4. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 88 p.
5. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 80 p.

Wszyscy uczestnicy finału zostali nagrodzeni. Nagrodami za I, II i III miejsce były laptopy i netbook. Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu ufundowano z funduszy: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, projektu "Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)", Starosty Powiatu Bartoszyckiego.

msg24

I edycja konkursu

W dniu 3 kwietnia 2008 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach odbył się finał I Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego.

Organizatorami Konkursu byli:
 • Kuratorium Oświaty w Olsztynie
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Elblągu
 • Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
 • Powiatowa Pracownia Metodyczna w Bartoszycach

Patronat Naukowy objęła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu. Komitet Organizacyjny tworzyli Danuta Oleksiak i Zbigniew Murawski. Do finału Konkursu przystąpiło 21 uczniów z 7 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego w których istniały technika mechatroniczne bądź licea o profilu mechatronicznym, z następujących zespołów szkół:

 • Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu
 • Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie im. gen. Sylwestra Kaliskiego
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku.

Finał poprzedzony był eliminacjami na szczeblu szkolnym, w których udział wzięło łącznie 215 uczniów.

Laureatów konkursu wyłoniono na podstawie wyników części teoretycznej (test z 30 zadań z mechatroniki w dwu kategoriach: technika oraz licea) oraz części praktycznej (tylko technika). Do części praktycznej zakwalifikowało się 6 najlepszych z części teoretycznej uczniów technikum.

Część praktyczna polegała na wykonaniu zadania obejmującego zaprojektowanie, symulację komputerową, montaż oraz uruchomienie układu sterowania pneumatycznego.

W skład Komisji Konkursowej wchodzili: dr Danuta Oleksiak - konsultant Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu (przewodnicząca), prof. dr hab. inż. Cezary Orlikowski - prorektor PWSZ w Elblągu oraz Szkolni Koordynatorzy konkursu. Całość nadzorował wizytator Delegatury w Elblągu Kuratorium Oświaty w Olsztynie Roman Albrecht.

W podsumowaniu konkursu prof. Cezary Orlikowski ocenił poziom jego uczestników jako bardzo wysoki, stwierdził, że było to dla niego miłą niespodzianką.

Bardzo pozytywne opinie uczestników Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego dotyczyły również organizacji finału oraz przygotowania pracowni do jego części praktycznej przez Zbigniewa Murawskiego.

II edycja konkursu

Gospodarzem II Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego była Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. T. Kotarbińskiego.

Kuratorium Oświaty reprezentowała wicekurator Grażyna Przasnyska.

W finale wojewódzkim, realizowanym podobnie jak w poprzedniej edycji, startowało 25 zwycięzców eliminacji szkolnych z Olsztyna, Elbląga, Bartoszyc, Giżycka i Działdowa.

Tym razem w części praktycznej sprawdzana była umiejętność programowania sterowników PLC.

Za organizację finału i przygotowanie części praktycznej finału odpowiedzialny był koordynator Centrum Nowych Technologii OWSIiZ mgr inż. Bolesław Kukla.

Galeria archiwalna

archiwum/ikonkursrozpoczeciekonkursu_small.jpg archiwum/ikonkursczescpisemna_small.jpg archiwum/ikonkurspracekomisji_small.jpg archiwum/ikonkursczescpraktyczna_small.jpg
archiwum/ikonkursrozdanienagrd_small.jpg archiwum/ikonkurspodsumowaniekonkursue_small.jpg archiwum/iikonkursrozpoczecie_small.jpg iikonkursczescpisemna_small.jpg
archiwum/iikonkursczescsymulacyjna_small.jpg archiwum/iikonkursczescsymulacyjna2_small.jpg archiwum/iikonkursczescpraktyczna_small.jpg archiwum/iikonkursrozdanienagrd_small.jpg

Organizatorzy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu

Powiat Bartoszycki

Komitet Organizacyjny III Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego tworzą:
 1. Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - kierownik Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 2. dr Danuta Oleksiak - konsultant ds. przedmiotów zawodowych Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu
 3. mgr Małgorzata Kozieł - koordynator projektu "Mechatronika - zawód przyszłości"
 4. mgr inż. Zbigniew Murawski, nauczyciel, koordynator projektu "Mechatronika - zawód przyszłości" ds. technicznych i metodycznych

Przebieg

Gospodarzem finału III edycji Konkursu była Katedra Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uniwersytet ten objął patronat naukowy nad Konkursem.

III Wojewódzki Konkurs Mechatroniczny realizowany był jako element projektu Powiatu Bartoszyckiego "Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)" (współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach, Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu oraz z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku. Łącznie wystartowało 152 uczniów. W finale wojewódzkim każdą z wymienionych szkół reprezentowało 5 finalistów; łącznie było 20 uczestników finału.

Finał III Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego odbył się w dniach 30-31 marca 2010 roku. Obejmował on: pierwszego dnia - test wyboru wielokrotnego (etap pisemny), zadanie projektowe z zakresu sterowania elektropneumatycznego (symulacja komputerowa) oraz drugiego dnia - część praktyczną, do którejprzystępują uczniowie mający najlepsze wyniki po pierwszym dniu Konkursu. Część praktyczna finału obejmowała projektowanie oraz montaż i uruchamianie układu mechatronicznego zawierającego sterownik PLC.
Za przygotowanie sal i sprzętu do realizacji etapu finałowego konkursu odpowiedzialna była Katedra Mechatroniki UWM w Olsztynie oraz Powiat Bartoszycki (z jego ramienia - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnychnr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach), główni organizatorzy finału trzeciej edycji Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego. Wszystkie działania związane z organizacją Konkursu finansowane były z budżetu projektu "Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)" realizowanego przez Powiat Bartoszycki. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisję Konkursową finału Konkursu tworzyli pracownicy naukowi Katedry Mechatroniki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:
Prof. dr hab. inż. Andrzej Piętak - przewodniczący
Dr inż. Piotr Drogosz
Dr inż. Michał Śmieja

Wyniki

Komisja Konkursowa oceniła poziom III Wojewódzkiego Konkursu Mechatronicznego jako bardzo wysoki. Stwierdzono, że uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami o często akademickim poziomie trudności.

Tytuły laureatów Konkursu otrzymali:

  I miejsce

  Pękala Paweł (ZSM Elbląg)

  II miejsce

  Świerzbin Jonatan (ZSEiT Olsztyn)

  III miejsce

  Pacławski Michał (ZSEiI Giżycko)

  wyróżnienia:

  Bojarojć Daniel (ZSEiT Olsztyn)
 • Masyk Adam (ZSP Nr 1 Bartoszyce)
 • Pietkiewicz Andrzej (ZSEiT Olsztyn)

W nieoficjalnej klasyfikacji drużynowej (suma punktów szkoły z pierwszego dnia konkursu) kolejność była następująca:

1. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie 113,5 p.
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach 108 p.
3. Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu 96 p.
4. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN w Giżycku 94 p.

Nagrody dla wszystkich uczestników konkursu (m.in. nagrodą za I miejsce był laptop) ufundowano z funduszy: Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, projektu "Mechatronika - zawód przyszłości (edycja 2)", firmy Elmark Sp.J. Olsztyn, Starosty Powiatu Bartoszyckiego.

Nagrody książkowe dla opiekunów zwycięzcy Konkursu ufundował Warmińsko - Mazurski ODN w Elblągu.

Galeria

referat.jpeg
nagrody.jpeg

© Marcin Kapturski
Aktualizacja: 19 kwietnia 2012

Odwiedzin:2027